ללמוד אצלנו

 

גופים במכללה

מדור שכ”ל

 • כללי

  מידע לסטודנט

  פרטים אישיים אפשר למצוא במערכת המידע האישי באינטרנט, הכניסה אפשרית גם ע"י לחיצה על "כניסת סטודנט" בסרגל העליון באתר המכללה. במערכת המידע האישי ניתן לקבל מידע בדבר מצב חשבון אישי של הסטודנט, תשלומים ותנועות כספיות.

  שעות קבלה

  א'-ה' 10:00-12:30
  א'-ה' 13:30-15:00
  מענה טלפוני - א'-ה'  בטלפון 02-6291911 (שלוחת מדור שכר לימוד).  09:00-15:00 
  פניות במייל tuition@hadassah.ac.il

  עמדת שכר לימוד

  שתי עמדות שכר לימוד לשימוש עצמי ממוקמות במכללה. אחת ליד מנהל הסטודנטים והאחרת בכניסה לספריה. בעמדת שכר הלימוד ניתן לבדוק את מצב חשבון שכר הלימוד ולהפיק שוברי תשלום, אישור לימודים, אישור על גובה שכר לימוד וקבלות (עד 6 חודשים אחורה).

  תיבת שירות של מדור שכר לימוד

  ניתן להשאיר במינהל הסטודנטים דברי דואר רלוונטי עבורנו. כמו כן, בסמוך לעמדה הממוחשבת מוצבת תיבת שירות שבה ניתן להשאיר דברי דואר עבורנו מחוץ לשעות הפעילות.

  מען למשלוח מכתבים

  מכללת הדסה ירושלים
  מדור שכר לימוד
  הנביאים 37 ירושלים, ת"ד 1114, מיקוד 91010

 • תקנון

  הורדת התקנון המלא לשנת תשע”ד

  שכר לימוד

  במכללה מונהג שכר לימוד אוניברסיטאי - הזהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות. שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ד טרם נקבע. עם קביעת שכר הלימוד תפורסם הודעה על לוח המודעות במכללה.

  תנאי תשלום ותהליך התשלום ללימודים

  התשלום הראשון (מקדמה) של שכר הלימוד הוא על סך 2,200 ₪. המתקבלים למכללה יקבלו לביתם שובר תשלום אשר יצורף למכתב הקבלה ללימודים במכללה. את המקדמה יש לשלם על פי ההנחיות שבמכתב.

  הוראת קבע

  על כל סטודנט חלה החובה למלא את ההרשאה לחיוב חשבון בנק ולהחתימה בבנק בו מתנהל החשבון.

  שכר לימוד חלקי

  חיוב בשכר לימוד מלא: תוכנית לימודים בהיקף שעות העולה על 80% מהיקף הלימודים המלא (היקף לימודים שנתי מלא = 20 שעות שבועיות לאורך השנה*).

  הנחות בשכר הלימוד

  סטודנט העונה על הקריטריונים שלהלן זכאי להנחה בשכר הלימוד

  תשלום על השלמת רמת אנגלית

  כל סטודנט נדרש לרמת אנגלית מסוימת – לסטודנטים אשר אינם עומדים ברמה זו יש אפשרות להשתלם לרמה הנדרשת בקורס מיוחד.

  אישורים וקבלות

  כל שובר שכר לימוד חתום על ידי הבנק משמש קבלה על תשלום.  קבלות על תשלום בהוראת קבע אפשר להפיק בעמדה הממוחשבת מה- 17 בכל חודש אשר מבוצע בו תשלום.

  ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

  הפסקת לימודים תתבצע באמצעות הודעה בכתב למינהל הסטודנטים במכללה. המועד הקובע הוא יום קבלת ההודעה בכתב.

  החזרים ותשלומים חיצוניים

  סטודנט אשר בכרטיס התשלומים שלו נוצרה יתרת זכות, יקבל את היתרה להחזר באמצעות העברה לחשבון הבנק שמסר בהרשאה לחיוב חשבון.

  תשלום על מסרונים לטלפונים ניידים

  הנהלת המכללה מעדכנת את הסטודנטים במהלך שנות הלימודים בהודעות מסוגים שונים: ציונים, שינויים במועדי בחינות, ביטול שעורים, הודעות חוגים, הודעות דיקנט וכו'

  הודעות שכ"ל בדואר האלקטרוני

  הודעות שונות בנושא שכר לימוד נשלחות לסטודנטים באמצעות הדואר האלקטרוני. על הסטודנט לוודא כי כתובת הדואר האלקטרוני שלו מעודכנת במערכת מינהל הסטודנטים. 

  תשלום עבור שירותי אבטחה

  כל הסטודנטים במכללה חייבים בתשלום עבור שירותי האבטחה בסך 467 ₪ (נכון לתשע"ג). גובה התשלום אינו תלוי בהיקף הלימודים של הסטודנט.

  תשלום לביטוח לאומי

  על פי חוק, חובה על הסטודנט להיות מבוטח במוסד לביטוח לאומי.

  תיקון לחוק חיילים משוחררים

  סטודנטים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק, זכאים למימון שנת לימודים ראשונה.

 • טפסים

   

לקבלת פרטים או תיאום פגישה 2292*
התקשר אלינו או מלא פרטים ונחזור אליך