ללמוד אצלנו   קורסי הלימוד

רשימת הקורסים

נקה
 • אינטליגנציה רגשית

  שנה ג’
  קוד הקורס: 05001352
  הערכת הקורס: בחינה מסכמת
  סמסטר א וב , שנה ג’
  מסלול: משאבי אנוש
  יום ושעה: רביעי , 17:00-19:30
  שישי , 08:00-10:30
  נקודות זכות: 3

  הקורס מציג מבחינה תיאורטית ויישומית את עקרונות האינטליגנציה הרגשית בעולם העבודה תוך הדגשת מיומנויות רגשיות בניהול אנשים וניהול קריירה. במסגרת הקורס יוצג מודל חדשני לניהול עובדי ידע המבוסס על עקרונות של גישור ושימוש באינטליגנציה רגשית.
  במסגרת הקורס יסקרו מודלים מתחום ניהול משאבי אנוש ומודלים של גישור מתחום המשפט. תיערך השוואה בין התפיסה הגישורית לזו הניהולית ותבחן ההשפעה של מנהל מגשר המיישם עקרונות של אינטליגנציה רגשית על עובדים מתחומי עיסוק שונים.

   

  * יתכנו שינויים בזמני לימוד הקורסים (סמסטר/שנה)

 • אבולוציה - הרצאה

  שנה ג’
  קוד הקורס: 00505323
  הערכת הקורס: בחינה בכתב
  סמסטר ב , שנה ג’
  נקודות זכות: 2

  מטרת הקורס: להפגיש את התלמידים עם תחומי האבולוציה השונים.

  הקורס יעסוק בהקניית מושגי היסוד באבולוציה, ויסקור בפני התלמידים את ההיסטוריה של המחקר האבולוציוני. בקורס ילמדו התלמידים על הסיסטמטיקה של היצורים הביולוגים ועל השיטה הקלדיסטית המשמשת למיונם במחקר האבולוציוני. פרק נוסף של הקורס ידון בעידנים הגיאולוגים, בביוגאוגרפיה, בחקר המאובנים, הפליאונטולוגיה, ובנדידת היבשות. בהמשך הקורס נלמד על ההיסטוריה של החיים על פני כדור הארץ, מוצא חסרי החוליות והתפתחותם האבולוציונית, מוצא בעלי המיתר ונדגיש בעיקר את האבולוציה של החוליתנים. חלק חשוב נוסף של הקורס ידון בתהליכים האבולוציוניים והשונות הגנטית, באבולוציה מולקולרית, במוטציות, רקומבינציות והברירה הטבעית. בחלק האחרון של הקורס ידונו נושאים הקשורים בקשר האבולוציוני בין התפתחות הפרט (אונטוגנזה) והתפתחות הקבוצה (פילוגנזה) ובאבולוציה של האדם.

   

 • אנתרופולוגיה חזותית ופיתוח מיומנויות אקדמיות

  שנה א’
  קוד הקורס: 00601681
  שם המרצה:
  הערכת הקורס: סמסטר א' הכנת מטלות שבועיות – 10% בוחן בקיאות – 10% - 10% מטלת הגשה 1 20% - מטלת הגשה 2 40% - מטלת הגשה 3 10% -הצגה בכיתה סמסטר ב' הכנת מטלות שבועיות – 10% בוחן בקיאות – 10% 10% -מטלת הגשה 1 20% -מטלת הגשה 2 40% -מטלת הגשה 3 הצגה בכיתה- 10%
  סמסטר א וב , שנה א’
  נקודות זכות: 4

  מטרת הקורס: הקורס מיועד להקנות לתלמידיו מיומנויות התבוננות, חשיבה, קריאה וכתיבה, הרלוונטיות לעבודה האקדמית. מיומנויות אלו יפותחו במהלך שנת הלימודים דרך היכרות עם האנתרופולוגיה החזותית והתנסות בעבודה עם הכלים שתחום ידע זה מציע. במהלך הקורס נתמודד עם השאלות הבאות: מהו מבט אנתרופולוגי? כיצד ניתן לתרגם את ההתרשמות מההתבוננות לטקסט כתוב? מהם אופני החשיבה המקובלים בשדה, וכיצד הם מופצים ומונגשים לקהלים שונים? באילו אופנים ניתן לפתח את הידע הקיים, דרך שכלול המבט והחשיבה, לכדי הענקת תרומה יצירתית לשדה? שאלות אלו יעמדו בבסיס המשימות השונות במהלך השנה ובמסגרתן נבחן את הקשרים ההדדיים המתקיימים במערך הרב-ממדי של התבוננות-חשיבה-קריאה-כתיבה

  דרישות הקורס: מדי שבוע יוטלו משימות קריאה ו/או כתיבה, ובכל סמסטר יוגשו שלוש מטלות לבדיקת המרצה. מטלות אלו בנויות באופן הדרגתי לקראת הגשת עבודה סופית בכתב והצגתה בפני הכיתה. הנחיות מפורטות למטלות השונות, כולל מועדי הגשתן, יימסרו במהלך הסמסטר.

 • אלגברה ליניארית ב'

  שנה א’
  קוד הקורס: 10201081
  שם המרצה: ד"ר שיבאן פרג
  דרישות קדם: אלגברה ליניארית א'
  סמסטר ב , שנה א’
  יום ושעה: שלישי , 11:00-13:00
  שני , 13:00-15:00
  נקודות זכות: 4

  3 שעות שבועיות הרצאה
  2 שעות שבועיות תרגול
  קורס זה הוא המשך ישר לקורס אלגברה ליניארית א. הנושאים שנסה בקורס זה: ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. לכסון מטריצות ואופרטורים. מרחבי מכפלה מעל הממשיים ומעל המרוכבים. בסיסים אורתונורמליים ותהליך Gram-Schmidt. גאומטריה של מרחבי מכפלה פנימית. פיתוח Fourier. קירוב טוב ביותר בתת-מרחב נוצר סופית. לכסון אוניטרי של אופרטורים ושל מטריצות. מטריצות הירמיטיות, מטריצות אוניטריות ומטריצות סימטריות. תבניות ביליניאריות ותבניות ריבועיות. תבניות חופפות ולכסון תבניות.

 • אנתרופולוגיה חברתית

  שנה א’
  קוד הקורס: 110800071
  שם המרצה: ד"ר כהנוב מיה
  הערכת הקורס: מבחן ביניים 30%, מבחן מסכם 70%
  סמסטר ב , שנה א’
  יום ושעה: ראשון , 11:00-14:00
  נקודות זכות: 3

  מטרת הקורס: היכרות עם מרכיבי התרבות כמערכת המארגנת את ההוויה האנושית, תוך פענוח השפה התרבותית ועל הקשר בין מערכת זו לבין מוסדות חברתיים אחרים.  יילמדו גישות תיאורטיות מרכזיות באנתרופולגיה קלסית ועכשווית.