בוגרים   ארגון בוגרים

בוגרים תורמים

אנחנו מזמינים את בוגרי המכללה לתמוך בהקמת קרן מלגות לטובת סטודנטים נזקקים.
ועדת המלגות של המכללה מעניקה מלגות שכר לימוד על בסיס מצב כלכלי והשגים אקדמיים.

ניתן לתרום למכללה באמצעות טופס זה בממשק "ישראל תורמת" 
או ניתן לתרום למכללה ישירות דרך אתר "ישראל תורמת".
על התרומה ניתן לקבל קבלה לצרכי מס.